Σεμινάρια εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου Στοματολογικής Εταιρείας
της Ελλάδος

Για την απόκτηση του προβλεπόμενου 1 μορίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μετά το πέρας του σεμιναρίου, παρακαλείστε να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@stomatologia.gr τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Τηλέφωνο
  • Ε-mail
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος
  • Αριθμό Μητρώου ΟΣ

Επισημαίνεται ότι μόνο η παρακολούθηση την ώρα της μετάδοσης του μαθήματος μοριοδοτείται.