1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΛΑΡΣΟΥ

Κατηγορία: Οδοποιία, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ Λέσβου.

Περίοδος Κατασκευής: 8/2005-12/2008.

Περιγραφή: Κύριο αντικείμενο του έργου ήταν η βελτίωση της χάραξης και των γεωμετρικών στοιχείων τμήματος της 1ης Επαρχιακής οδού του Νομού Λέσβου (Μυτιλήνη – Θέρμα Κόλπου Γέρας) με εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών οδοποιίας (χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης-ασφάλισης), καθώς και όλων των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος της οδού, συμπεριλαμβανομένων και των ισόπεδων κόμβων προς Βόρεια Παράκαμψη Μυτιλήνης και προς Πυργί). Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβανότα και η κατασκευή των εξής δύο ισόπεδων κόμβων: α. Του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης της 1ης Επαρχιακής οδού με τον υπό κατασκευή δρόμο της Βόρειας Παράκαμψης της πόλης της Μυτιλήνης και β. Του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης της 1ης Επαρχιακής οδού με το δρόμο που οδηγεί προς Πυργί και στη συνέχεια προς Λουτρά.