ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατηγορία: Οδοποιία.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πετρούπολης.

Περίοδος Κατασκευής: 10/2012-01/2013.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στις παρακάτω εργασίες συντήρησης οδοποιίας στο Δήμο Πετρούπολης:

  • Εκσκαφές-φρεζάρισμα
  • Ανακατασκευή οδοστρωσίας
  • Ασφαλτόστρωση οδών
  • Κατασκευή οδοστρωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα