ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Αττικής.

Περίοδος Κατασκευής: 5/2015-σήμερα (σε εξέλιξη).

Περιγραφή: Το έργο αφορά την ανέγερση «Πολυδύναμου Βιοκλιματικού Κέντρου για την Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας» στο Δήμο Ιλίου, το οποίο θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα και θα στεγάζει Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
Το κτήριο είναι εξαώροφο με δύο (2) υπόγεια και δώμα, συνολικού εμβαδού 5.500m2.