ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (ΑΘΗΝΑ)

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Περίοδος Κατασκευής: 10/2018-11/2018.

Περιγραφή: Η εργολαβία περιελάμβανε την εκτέλεση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «ΚΤΙΡΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6-8-10 (ΑΘΗΝΑ), ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ WC 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (009)»