ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ – ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά / Ενεργειακά.

Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Α.Σ. Λέσβου.

Περίοδος Κατασκευής: 01/2008-9/2009.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στο κτίριο των Παλαιών Υφαντουργίων ιδιοκτησίας της Ε.Α.Σ. Λέσβου, επί των οδών Μίλτου Κουντουρά, Κυκλάδων και Μπουχλιά, του οποίου το κέλυψος, με ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, χαρακτηρίστηκε ως μνημείο.
Το αντικείμενο των εργασιών αφορούσε εργασίες ενίσχυσης θεμελίωσης με οπλισμένο σκυρόδεμα, τσιμεντενέσεις και λιθοδομές, μανδύες έγχυτου και εκτοξευόμενου σκυροδέματος, αποκατάσταση τμήματος παλαιάς ξύλινης στέγης, διακοσμητικές κορνίζες, ανακατασκευή λιθοδομών, εργασίες μεταλλικών κατασκευών και τοιχοποιίες, αρμολογήματα, επιχρίσματα, επικεραμώσεις, καθώς και όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όπως ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση-κλιματισμός, ισχυρά και ασθενή ρεύματα, ενεργητική πυροπροστασία, φωτισμός κ.λπ.