ΤΡΕΙΣ ΤΕΤΡΟΡΟΦΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΟ Α΄ Β’ & Γ΄ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΥΡΙΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Ιδιωτικό Έργο.

Περίοδος Κατασκευής: 5/2004-09/2008.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή 3 τετραόροφων πολυκατοικιών με υπόγειο, pilotis και δώμα (Κτίριο Α’, Β’ & Γ’) στο Κορωπί Αττικής επί της οδού Σιδηροδρομική Γραμμή Αθηνών-Λαυρίου & Ανωνύμου, εμβαδού 5.400m2.