ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Κατηγορία: Οικοδομικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Ιδιωτικό Έργο.

Περίοδος Κατασκευής: 2007.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή τριώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αγ.Θωμά και Πετρούτσου στο Μαρούσι.