ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ PILOTIS ΥΠΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ & ΛΑΟΔΙΚΗΣ 11 ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Ιδιωτικό Έργο.

Περίοδος Κατασκευής: 6/2004-9/2005.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή 3όροφης πολυκατοικίας με pilotis, υπόγειο και δώμα στη Γλυφάδα Αττικής επί της οδού Θελξινόης & Λαοδίκης 11, εμβαδού 1.140 m2.