5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.

Περίοδος Κατασκευής: 5/2015-12/2015.

Περιγραφή: Αντικείμενο ήταν η κατασκευή του έργου «5ου Νηπιαγωγείου Δάφνης – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» σε οικόπεδο του Δήμου Δάφνης Ο.Τ.256, επί της οδού Δήλου, με επιφάνεια 388,90 τ.μ. Το σχολείο αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο. Στο υπόγειο περιλαμβάνεται αποθήκη, λεβητοστάσιο και αντλιοστάσιο με τη δεξαμενή νερού. Στο ισόγειο περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, τραπεζαρία με κουζίνα και αποθήκη, γραφείο νηπιαγωγών, χώρους υγιεινής νηπίων, ενηλίκων και ΑΜΕΑ, χώρο υποδοχής γονέων – νηπίων, πολυδύναμο χώρο.