ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & PILOTIS ΣΤΗΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 10

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Ιδιωτικό Έργο.

Περίοδος Κατασκευής: 7/2003-9/2005.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή τετραόροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και pilotis στην Αγία Παρασκευή επί της οδού Αχιλλέως 10, εμβαδού 850m2.