ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Περίοδος Κατασκευής: 2017

Περιγραφή: Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω, εντός τμήματος του Στρατοπέδου στην περιοχή Πυλί της Κω.
Ειδικότερα περιλαμβάνει την κατασκευή προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης με χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων διαστάσεων περίπου 3×8 m, για τη διαμονή 500 ατόμων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύγων διαμονής, καθώς και πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την αυτονομία του κέντρου.