ΝΕΑ ΟΚΤΑΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ – PILOTIS – ΔΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ 8-10 & ΜΗΤΣΑΙΩΝ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Ιδιωτικό Έργο.

Περίοδος Κατασκευής: 3/2006-5/2008.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή οκταόροφης πολυκατοικίας με pilotis, υπόγειο και δώμα στην Αθήνα, επί της οδού Μισαραλιώτου 8-10 & Μητσαίων, εμβαδού 3.150 m2.