ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Κατηγορία: Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ Αθηνών-Πειραιώς.

Περίοδος Κατασκευής: 4/2006-12/2007.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση υδραυλικών εργασιών για την κατασκευή αγωγών υδρεύσεως, αγωγών αποχετεύσεως ακαθάρτων, συμπληρωματικές ασφαλτοστρώσεις σε οδούς που κατασκευάζονται αγωγοί ομβρίων στο Δήμο Κορυδαλλού.