ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαρκόπουλου.

Περίοδος Κατασκευής: 11/2003-8/2005.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση υδραυλικών εργασιών για την κατασκευή των Δικτύων Ακαθάρτων (αγωγού, φρεάτια κ.λπ.) της πόλεως Μαρκοπούλου Μεσογαίας.