ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (Ηοtspot)

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Περίοδος Κατασκευής: 9/2016-12/2016.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην αναβάθμιση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών (Hot spot) που λειτουργεί στο Βαθύ της Σάμου. Πρόκειται για ένα χώρο που εκτείνεται σε έκταση του παλαιού στρατοπέδου στο Βαθύ της Σάμου και αποτελείται από δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είναι το πρώην ΕΧΠΑ Σάμου, το οποίο λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια στη Σάμο και το δεύτερο τμήμα είναι το νέο κέντρο (Hot Spot) που κατασκευάσθηκε σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. Σε αυτούς τους χώρους έγιναν εργασίες αναβάθμισης, όπως επίσης και εργασίες που σκοπό είχαν την αύξηση της ασφάλειας και της εποπτείας της εγκατάστασης. Επίσης έγιναν εργασίες για την ενοποίηση των χώρων διοίκησης των δυο τμημάτων. Πραγματοποιήθηκε η επισκευή όλων των εγκαταστάσεων, δικτύων, υποδομών και εξοπλισμού για την πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία του κέντρου.