ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΤΥΑ (Τ – 105Ε)

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – 251 ΓΝΑ.

Περίοδος Κατασκευής: 01/2018-10/2018.

Περιγραφή: Το έργο περιελάμβανε την εκτέλεση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών για την ανακαίνιση και την επέκταση των Μαγειρείων και των Εστιατορίων της ΣΤΥΑ και συγκεκριμένα τη συντήρηση των υπαρχόντων κτιρίων και την προσθήκη κτιρίου 350 m2 στο χώρο της Α/Β Δεκελείας, έτσι ώστε να αυξηθεί η επιφάνεια του Εστιατορίου και να αυξηθούν οι χώροι παρασκευής φαγητού και αποθήκευσης του Μαγειρείου.