ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1250 KVA ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) /731 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Περίοδος Κατασκευής: 11/2018-01/2020.

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο του 401 ΓΣΝΑ και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ), συνεχούς λειτουργίας με ισχύ 1250 KVA (Prime Power) υπό διακυμαινόμενα φορτία, προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία του Νοσοκομείου, είτε ένεκα αστοχίας ενός μετασχηματιστή ή μίας φάσεως των μετασχηματιστών, είτε λόγω μείωσης της τάσης του δικτύου της ΔΕΗ, κάτω από την αποδεκτή στάθμη.