ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ.Ε.Π.Α.).

Περίοδος Κατασκευής: 03/2019-σήμερα (σε εξέλιξη).

Περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών (οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και εξαερισμού), για την πλήρη αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση του 6ου ορόφου του κτηρίου Ε’ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (ΓΝΑ), προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη στέγασης στρατιωτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα στον υπόψη χώρο θα καταργηθούν στο σύνολό τους οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, κουζίνας και εντευκτηρίου και θα δημιουργηθούν έξι (6) νέα ανεξάρτητα δίχωρα διαμερίσματα και ένα μονόχωρο.