ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΡΤΟΠΕΔΟΥ ”ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ” ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΙΑ – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΜΟΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Περίοδος Κατασκευής: 11/2013-05/2014.

Περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου ήταν η «Δημιουργία Κτηριακού Συγκροτήματος Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στον Χώρο του Στρατοπέδου «Παραδέλλη» στη θέση Πουριά-Μαρμαρά στα Μόρια Μυτιλήνης».
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου αφορούσε σε μια σειρά επεμβάσεων στον παραχωρούμενο χώρο του πρώην στρατοπέδου, συνολικής έκτασης 46.480 m² περίπου, που παραχωρήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό στην ΕΛ. ΑΣ.
Το εν λόγω Κ.Ε.Π.Υ. εκτείνεται σε οριοθετημένο χώρο έκτασης 7.388 m² περίπου από το σύνολο του παραχωρηθέντος τμήματος του Στρατοπέδου με ξεχωριστή είσοδο και πλήρως αυτόνομη λειτουργία.
Οι επεμβάσεις διακρίνονται σε Καθαιρέσεις υπαρχόντων κτισμάτων και Αναπλάσεις των χώρων ώστε να χωροθετηθούν σωστά οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Το εν λόγω Κ.Ε.Π.Υ. πρόκειται να λειτουργήσει με χρήση εγκαταστάσεων Προκατασκευασμένων οικίσκων.