ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ

Κατηγορία: Οδοποιία.

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Αττικής.

Περίοδος Κατασκευής: 2/2017-σήμερα (σε εξέλιξη).

Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. Συντήρηση και βελτίωση των οδοστρωμάτων οδικών αξόνων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφερείας Αττικής, αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., με έμφαση στις Λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας.
  2. Αποκατάσταση της οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) στα οδοστρώματα που θα συντηρηθούν.
  3. Τροποποίηση της στάθμης των στομίων των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής όπου αυτά παρατηρείται να είναι βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την επιφάνεια του οδοστρώματος, στα οδοστρώματα που θα συντηρηθούν.