ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

Κατηγορία: Υδραυλικά, Λιμενικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Περίοδος Κατασκευής: 08/2012-10/2014.

Περιγραφή: Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Δερβενίου έλαβε χώρα κατολίσθηση η οποία εκδηλώθηκε με την καταβύθιση τμήματος τους αμμοχαλικώδους παραλίας, εύρους περίπου 100 μ. Κατά μήκος της ακτής και μεγαλύτερο των 100 μ. Εγκάρσια αυτής προς τη θαλάσσια ζώνη, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν τα θεμέλια κατοικιών κατά μήκος της ακτής.
Το έργο, που εκτέλεσε η εταιρεία, περιελάμβανε την κατασκευή πασσαλότοιχου αντιστήριξης (πασσαλοδιάφραγμα) κατά μήκος της υφιστάμενης ακτογραμμής της βλαφθείσας περιοχής προς αποκατάσταση της αστοχίας, καθώς και η επαναδιαμόρφωση του παραλιακού μετώπου με τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων.