ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΑΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Κατηγορία: Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Περίοδος Κατασκευής: 07/2018-08/2018.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης του παλαιού Μετασχηματιστή Ισχύος με νέο, στο κτίριο της ΕΤΕ επί των οδών Μπουμπουλίνας 2 & Ακτής Μιαούλη στην Αθήνα (Αντικατάσταση του υπάρχοντος Μ/Σ ξηρού τύπου με νέο Μ/Σ ξηρού τύπου).