ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Κατηγορία: Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Περίοδος Κατασκευής: 04/2013-06/2014.

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών αγωγών του δικτύου από αμίαντο ή σιδηροσωλήνες με νέους αγωγούς από PE στους οικισμούς Κροκεών, Λεήμονα, Αγ.Ταξιαρχών, Περιστερίου, Φιλησίου, Αγ.Γεωργίου, Βρονταμά, Γραμμούσας, Σκάλας καθώς και τοπικές επεκτάσεις του δικτύου εντός των οικισμών. Ενσωμάτωση στο νέο δίκτυο των υπαρχόντων αγωγών από πλαστικούς σωλήνες που έχουν πρόσφατα κατασκευασθεί. Αντικατάσταση των υφιστάμενων ιδιωτικών παροχών και εξοπλισμός του δικτύου με επαρκή αριθμό δικλείδων, εκκενωτών, αερεξαγωγών κλπ, για την ευκολότερη λειτουργία και συντήρηση.