Σεμινάρια εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου

Για την απόκτηση του προβλεπόμενου 1 μορίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Οδοντιάτρων ΜΕΕΟ μετά το πέρας του σεμιναρίου, παρακαλείστε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@osp.gr τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Αρ. μητρώου Συλλόγου
  • Τηλέφωνο
  • Διεύθυνση ιατρείου

Επισημαίνεται ότι ΜΟΝΟ η παρακολούθηση την ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου μοριοδοτείται.