Σεμινάρια εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου

Σας ενημερώνουμε ότι για να λάβετε τη μοριοδότηση των διαδικτυακών σεμιναρίων της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας παρακαλούμε να αποστείλετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Αριθμός Μητρώου και Οδοντιατρικός Σύλλογος) στο helperio@periodontology.gr

Επισημαίνεται ότι ΜΟΝΟ η παρακολούθηση την ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου μοριοδοτείται.