Για τη μοριοδότηση των διαδικτυακών σεμιναρίων της ΕΠΕ παρακαλούμε να αποστείλετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Αριθμός Μητρώου και Οδοντιατρικός Σύλλογος) στο helperio@periodontology.gr

Στη συνέχεια η ΕΠΕ αποστέλλει τα στοιχεία σας στη Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 90% του webinar.