ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Κατηγορία: Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παιανίας.

Περίοδος Κατασκευής: 1/2010-12/2011.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην κατασκευή και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και περιελάμβανε τις εξής εργασίες: Τομή ασφαλτοτάπητα, εκσκαφή τάφρων, τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης, σύνδεση παροχών, τοποθέτηση φρεατίων, επίχωση σωλήνων, φρεζάρισμα, συγκολλητική και στρώση κυκλοφορίας.