Πολιτικός Μηχανικός

Αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό για την Επίβλεψη & Διαχείριση Κτιριακών Έργων (Construction Project Management) με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα.

Αναφερόμενος στον Διευθυντή του Τμήματος Υλοποίησης Έργων, τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι:

 • Eπίβλεψη και οργάνωση εργασιών εργοταξίου
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού
 • Επικοινωνία με υποψήφιους εργολάβους και προμηθευτές
 • Σύνταξη προϋπολογισμών
 • Σύνταξη προμετρήσεων
 • Σύνταξη συγκριτικών πινάκων αξιολόγησης προσφορών
 • Σύνταξη επιμετρήσεων/πιστοποιήσεων εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων από μελέτες
 • Σύνταξη συμφωνητικών υπεργολάβων
 • Εβδομαδιαία σύνταξη αναφορών προόδου των έργων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Αναγνωρισμένο δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη και διαχείριση κτιριακών έργων
 • Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα
 • Άριστη γνώση AutoCAD, Microsoft Word και Microsoft Excel
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Φόρμα Εκδηλώσης Ενδιαφέροντος