eLearning & eCollaboration

Χρήση πλατφορμών για την ηλεκτρονική εκπαίδευση και συνεργασία από απόσταση.

Η Πλατφόρμα REA (v2.0) είναι εμπορικό προϊόν που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. και  αποτελεί ιδιοκτησία της.

Logo REAΑποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαχείρισης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών κάθε μορφής. Μπορεί να υποστηρίξει, να διαχειριστεί και να υλοποιήσει τις παρακάτω μορφές εκπαίδευσης:

 • ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση (σε μη πραγματικό χρόνο)
 • κλασσική εκπαίδευση
 • on the job training
 • εξετάσεις/αξιολογήσεις

H Πλατφόρμα REA αποτελείται από τα παρακάτω Υποσυστήματα:

 • το Υποσύστημα Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης – Πιστοποιήσεων
 • το Υποσύστημα Κλασσικής Εκπαίδευσης
 • το Υποσύστημα On the Job Training

Η αρχική σελίδα της REA αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου για τους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία εισόδου (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Κάθε χρήστης μπορεί να μεταβεί στα διάφορα Υποσυστήματα, μέσω της ιδιότητας SSO (Single Sign On), βάσει της οποίας πληκτρολογεί μία φορά τα προσωπικά του στοιχεία εισόδου και εν συνεχεία έχει πρόσβαση στα υπόλοιπα Υποσυστήματα, χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβει τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Η Πλατφόρμα REA υποστηρίζεται από Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Υπηρεσία Αναφορών και Στατιστικών Στοιχείων), που παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των δεδομένων που θα συγκεντρώνονται από τα επιμέρους πρωτογενή Συστήματα Πιστοποιήσεων, Κλασσικής Εκπαίδευσης, On the Job Training, και Σύγχρονης Εκπαίδευσης.

Τέλος, το περιεχόμενο της πλατφόρμας προσαρμόζεται αυτόματα σε κινητές συσκευές (responsive design), ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να παρακολουθεί και να ενημερώνεται οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή έχει στη διάθεσή του.

Τα παραπάνω Υποσυστήματα μπορούν να λειτουργούν και ανεξάρτητα.

H Πλατφόρμα REA διατίθεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα (τόσο το περιβάλλον επικοινωνίας, όσο και η τεκμηρίωση και η ηλεκτρονική βοήθεια) και έχει τη δυνατότητα για επέκταση σε επιπλέον γλώσσες.

H Πλατφόρμα REA είναι πιστοποιημένη κατά SCORM Version 1.2 και SCORM 2004 από την ADL.

(SCORM: Certification, Conformance, and Adoption)

REA Logos

Η πλατφόρμα Saba Meeting είναι εμπορικό προϊόν της εταιρείας Saba Software, Inc.

Saba-logoΗ εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. έχει αγοράσει την πλατφόρμα Saba Meeting με δυνατότητα υποστήριξης 3.000 ταυτόχρονων χρηστών και την έχει εγκαταστήσει σε δικές της υποδομές στο Data Center της COSMOTE.

Με τη χρήση της πλατφόρμας Saba Meeting αντικαθίσταται η αλληλεπίδραση που γίνεται σε μία φυσική αίθουσα, με στόχο την αποτελεσματική εκπαίδευση, συνεργασία και επικοινωνία ομάδων απομακρυσμένων χρηστών.

Η πλατφόρμα Saba Meeting μπορεί να παρέχει υψηλής αποτελεσματικότητας ολοκληρωμένες λύσεις κατάρτισης, που μπορούν να υποστηρίξουν πλούσιο και ποικίλο υλικό συνεδρίας και επιπλέον ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες συνεδρίες. Στις ζωντανές συνεδρίες είναι δυνατή η  εισαγωγή μαθησιακών αντικειμένων αυτομάθησης για πιο εύκολη πρόσβαση σε διαφορετικά εκπαιδευτικά υλικά.

Saba Meeting Shape

Οι συμμετέχοντες (παρουσιαστές / εκπαιδευτές ή εκπαιδευόμενοι / συμμετέχοντες) μπορούν να βρίσκονται στο σπίτι, το γραφείο τους ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο και:

 •  να συμμετέχουν σε μία “εικονική” αίθουσα στο διαδίκτυο την ίδια χρονική στιγμή, με δυνατότητες παρόμοιες όπως σε μία φυσική αίθουσα
 •  να συμμετέχουν, μέσω διαδικτύου, στις εργασίες ενός συνεδρίου ή μίας εκδήλωσης που διεξάγεται σε φυσικό χώρο, σαν να ήταν παρόντες στο φυσικό χώρο διεξαγωγής

Δυνατότητες

 • Τηλεδιάσκεψη (Video Conferencing)
 • Συνομιλία με ήχο (Audio Conferencing)
 • Επικοινωνία με κείμενο (Chat)
 • Παρουσίαση ηλεκτρονικού περιεχομένου
 • Κοινή χρήση εφαρμογών (Application Sharing)
 • Πλοήγηση στο Internet (Web Safari)
 • Αξιολόγηση συμμετεχόντων
 • Δημοσκοπήσεις / έρευνες (Surveys)
 • Χρήση εργαλείων επισήμανσης (Whiteboard)
 •  Χωρισμός συμμετεχόντων σε ομάδες εργασίας (Break-outRooms)
 • Ολοκλήρωση με το Ημερολόγιο του Microsoft Outlook
 • Υποστήριξης της ελληνικής, αγγλικής, γερμανικής, ισπανικής, ρουμανικής και βουλγαρικής γλώσσας. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν το περιβάλλον διεπαφής που επιθυμούν. Επιπλέον η πλατφόρμα Saba Meeting μπορεί να υποστηρίζει συνολικά 13 γλώσσες (Γερμανικά, Ισπανικά, Κινέζικα, Ιταλικά κλπ)

Open Source - Open eClassΗ πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα.

Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Open Source - MoodleΤο Moodle είναι το πλέον διαδεδομένο Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης γνωστό επίσης και ως Course Management System (CMS) ή Learning Management System (LMS), ή Virtual Learning Environment (VLE).

Είναι ένα σύστημα που προσφέρεται δωρεάν και ταυτόχρονα είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα, σχεδιασμένο από εκπαιδευτικούς, βασισμένο πάνω σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και δομημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία, η οποία στηρίζεται στη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον.

Open Source - Big Blue Button

Το BigBlueButton αποτελεί μία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, η οποία ενδείκνυται για τη δημιουργία και οργάνωση εικονικών τάξεων σύγχρονης τηλεσυνεργασίας και επικοινωνίας, οπού εκπαιδευόμενος και εκπαιδευτικός μπορούν να βιώσουν εξ’ αποστάσεως μία υψηλής ποιότητας συμμετέχοντας σε διαδικτυακές συνεδρίες, συναντήσεις και εικονικά μαθήματα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;