Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εξειδικευμένη γνώση, επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την καλύτερη υλοποίηση & προσαρμογή των λύσεων.

Οι Σύμβουλοι της ΚΟΡΥΜΒΟΣ διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, την επαγγελματική εμπειρία και τα κατάλληλα προσόντα που απαιτούνται για την καλύτερη υλοποίηση και προσαρμογή των λύσεων στις ανάγκες του κάθε πελάτη, ώστε να καλύπτονται οι  λειτουργικές απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές, συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και στην ικανοποίηση πελατών και χρηστών.

Ειδικότερα, η εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ αναλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Μελέτες Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
  • Μελέτες για την Εισαγωγή και Λειτουργία Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Μελέτες Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
  • Μελέτες Πληροφοριακών Συστημάτων Εκπαίδευσης από Απόσταση και Αναβάθμισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;