Ολοκληρωμένες Λύσεις & Υποδομές Πληροφορικής

Προσφέρουμε Ολοκληρωμένες Λύσεις στους πελάτες μας, προκειμένου να «στηθεί» ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ, έχοντας αναπτύξει όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών από το στάδιο της σύλληψης και καταγραφής των απαιτήσεων, την ανάλυση των αναγκών, μέχρι και τη σχεδίαση και υλοποίηση του νέου Συστήματος, είναι σε θέση να προσφέρει Ολοκληρωμένες Λύσεις στους πελάτες της. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με τους κατάλληλους κάθε φορά προμηθευτές εξοπλισμού για την προσφορά συνολικών ποιοτικών, αλλά και οικονομικών λύσεων προκειμένου να «στηθεί» ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ, μαζί με την εμπορία λύσεων H/W (Η/Υ, Περιφερειακά, Προϊόντα Δικτύων κ.α.), διαθέτει άριστη τεχνογνωσία στις τεχνολογίες Δικτύων & Επικοινωνιών (Intranets, Extranets, Internets, Virtual Private Networks, Δίκτυα Τηλεματικής) και στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (Client-Server & Web Technologies). Επιπλέον, στις αξιόπιστες υπηρεσίες της περιλαμβάνονται και η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ολοκληρωμένες Λύσεις & Υποδομές Πληροφορικής

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;