Ανάπτυξη Λογισμικού & Εφαρμογών Διαδικτύου

Από ένα απλό web site που παρέχει πληροφορίες, έως ένα πολυσύνθετο portal ή εφαρμογή, τα οποία διασυνδέονται με ανεξάρτητες εφαρμογές.

Αναπτύσσουμε λογισμικό βασισμένο σε τεχνολογίες αιχμής, σε καινοτόμες  μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης, σχεδιασμού και δοκιμών ελέγχου. Τα προϊόντα λογισμικού που αναπτύσουμε για τις ανάγκες των πελατών μας χαρακτηρίζονται για τη λειτουργικότητα, τη χρηστικότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητά τους.

Τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καθορίζονται κάθε φορά από τις απαιτήσεις του πελάτη. Έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία αξιόπιστων λύσεων λογισμικού, που ανταποκρίνονται πλήρως στις επιχειρηματικές ανάγκες του πελάτη.

Ειδικότερα, στις εφαρμογές που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου, οι λύσεις που εφαρμόζουμε μπορούν να εμπλουτίζονται με add-on modules που θα επιτρέπουν, εκτός των άλλων:

  • αυτοματοποιημένους μηχανισμούς syndication
  • σύνδεση με δυναμικές πηγές πληροφοριών
  • ευέλικτες αναζητήσεις
  • συστήματα e-payments
  • υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών
  • υποστήριξη διαδικασιών αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;