Οικονομικές Καταστάσεις

2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ημερομηνία: 21/8/2023

2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ημερομηνία: 27/8/2022