Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της Τεχνικής-Κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και της εταιρείας Πληροφορικής «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.».

Στον κατασκευαστικό κλάδο έχει 26ετή εμπειρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων.

Στον κλάδο της Πληροφορικής έχει 17ετή εμπειρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με αντικείμενο την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με το «κλειδί στο χέρι» για τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, την ανάπτυξη συστημάτων έξυπνης διαχείρισης και προβολής δεδομένων μέσω τεχνολογιών διαδικτύου και κινητών συσκευών και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε θέματα αναβάθμισης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι μέλος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.), του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) και του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ).

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» επενδύει στρατηγικά στον εμπλουτισμό και στην ανανέωση της τεχνογνωσίας των ανθρώπων της, καθώς αυτοί αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία αξίας στους πελάτες της. Το ανθρώπινο δυναμικό, με την εξειδίκευση, γνώση, εμπειρία και συνέπεια που το χαρακτηρίζει, αποτελεί το κλειδί της ανάπτυξης και επιτυχίας της εταιρείας.

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με έμπειρο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και πάγια πολιτική της αποτελεί η διαρκής επιμόρφωσή του.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει:

 • Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
 • Μηχανολόγους Μηχανικούς
 • Σχεδιαστές Διαδικτυακών Τόπων
 • Μηχανικούς Πληροφορικής
 • Μηχανικούς Δικτύων
 • Διαχειριστές Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Μελετητές – Συμβούλους
 • Έμπειρους Εκπαιδευτές
 • Οικονομικά Στελέχη
 • Διοικητικό Προσωπικό
 • Επαγγελματίες Οδηγούς
 • Λοιπό Τεχνικό προσωπικό

Εμπειρία & Τεχνογνωσία

Το ανθρώπινο δυναμικό διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς:

 • Αρχιτεκτονικές Κατασκευές
 • Οικοδομικές Κατασκευές
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Κατασκευές
 • Έργα Οδοποιίας
 • Έργα Υδραυλικά
 • Έργα Λιμενικά
 • Έργα Βιομηχανικά-Ενεργειακά
 • Μελετητικές Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Διαδικτύου
 • Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υποδομών Πληροφορικής
 • Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Εκπαίδευση /κατάρτιση & επιχειρησιακή συνεργασία είτε από απόσταση, είτε με συμβατικό τρόπο
 • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Περιεχομένου
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Συντονισμός και Διαχείριση Έργων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

Ποιότητα

Οικονομικές Καταστάσεις

Πολιτικές Εταιρίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε εδώ για να καλύψουμε την κάθε σας ανάγκη
και απαίτηση!